Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door de webpagina(’s) te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Trouwzaken.nl  besteedt grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van deze website. Trouwzaken.nl geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Trouwzaken.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Trouwzaken.nl worden gewijzigd of verwijderd.

Trouwzaken.nl  is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie/foto’s/afbeeldingen welke op deze website beschikbaar wordt gesteld.                                                                              

Gebruiker zal Trouwzaken.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de webpagina, inbreuk van de gebruiker op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Op de website van Trouwzaken.nl bevinden zich links naar andere websites. Trouwzaken.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop deze sites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.